Dodirnite blagajnu

Novitusov registar blagajne obvezan je za osobe koje obavljaju druge poslovne djelatnosti, dok su njihovi prihodi prema¹ili vrijednosti koje je odredilo Ministarstvo financija.

U ritmu dana treba izdati potvrdu o svakom proizvodu kupljenom od strane kupca, koji je tada osnova za pritu¾bu korisnika, a za gospoðu koja obavlja djelatnost pretpostavka za nagodbu s naslovom riznice.

Da bi se to izazvalo, potrebno je svakodnevno tiskati fiskalna dnevna izvje¹æa i mjeseèna fiskalna izvje¹æa. Fiskalno izvje¹æe (tj. Dnevno ili mjeseèno je tekst koji daje fiskalna blagajna, koji stvara prilike kao ¹to su kupovne i porezne stope u odreðenom vremenskom razdoblju (dan ili cijeli mjesec, uz odreðene porezne stope i izuzete prodaje. Svrha ovog opisa je prikazati dnevne ili mjeseène bruto dohotke s detaljnim opisom razlièitih stopa oporezivanja PDV-a.

Kada ispisati izvje¹æa blagajne?

Kao ¹to je veæ spomenuto, postoje dva naèina fiskalnih izvje¹æa: dnevno i mjeseèno. Kao ¹to je navedeno u jednom nazivu, izvje¹æa iz blagajne svakodnevno se reflektiraju i jednom u svibnju o rezultatu.

Dnevno fiskalno izvje¹æe stavlja se na prodajno rje¹enje na odreðeni dan, do njegovog zavr¹etka ili do 24:00 sata. Mo¾ete ga ispisati kasnije i prije prve transakcije sljedeæeg dana. Meðutim, trebalo bi je izraditi s posljednjim koji æe ispis nakon 24:00 sada brojati drugi datum. Dnevno fiskalno izvje¹æe pokazat æe nam iznos za koji ste prodali proizvode u tom stvarnom danu.

Poreznoj upravi su takoðer potrebni mjeseèni fiskalni izvje¹taji. Mjeseèni fiskalni izvje¹taji moraju se izvr¹iti na banci u mjesecu do ponoæi, prije prve prodaje sljedeæeg dana, koja uvodi jo¹ jedan mjesec. Mjeseèno izvje¹æe je materijal stavljen na iznos koji ukljuèuje sva prethodno tiskana dnevna izvje¹æa. Takvo izvje¹æe pokazuje nam popis uspjeha u svijetlom mjesecu. Mjeseèno se izvje¹æe pretpostavlja samo jednom u svibnju.

Ako se dnevna ili mjeseèna izvje¹æa odr¾avaju nakon ponoæi, a prije prve prodaje i izvje¹æa prikazat æe se drugaèiji datum, ne postoji ni¹ta ¹to bi se moglo uznemiriti, jer nema potrebe za podno¹enjem rje¹enja u ovoj misli.